Đại Hội Tim Mạch Toàn Quốc 2018

Đại Hội Tim Mạch Toàn Quốc 2018

GalaViệt vui mừng khi được là đơn vị thi công các gian hàng tại Đại hội Tim mạch toàn quốc 2018. 

Đại hội Tim mạch toàn quốc 2018 tổ chức thành công tại Đà Nẵng 
 
Biểu tượng của Hội Tim Mạch 
 
Gian hàng trưng bày tại Đại hội Tim Mạch năm nay

GalaViệt vui mừng khi được chọn là đơn vị setup gian hàng tại Đại hội Tim mạch toàn quốc 2018
 
0169.3844.906