Đêm tiệc “Cheering Night” của tập đoàn Sao Bắc Đẩu

Đêm tiệc “Cheering Night” của tập đoàn Sao Bắc Đẩu

Với sự hỗ trợ của Gala Việt trong việc trang trí sân khấu và không gian đêm tiệc, event “Cheering Night” của tập đoàn Sao Bắc Đẩu được tổ chức thành công, làm hài lòng tất cả các vị quan khách và khách mời.

0169.3844.906