Hội Điện Quang và Y học Hạt nhân Việt Nam

Hội Điện Quang và Y học Hạt nhân Việt Nam

Ngày 23-24/8/2019, Hội Điện Quang và Y học Hạt nhân Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 21” tại Đà Nẵng. Tham gia Hội nghị có gần 1.000 đại biểu và khách mời. 

Là công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, Gala Việt vinh dự khi được làm nhà cung cấp dịch vụ cho một số hạng mục tại Hội nghị, bao gồm: phướn, backdrop, standee, trang trí khu vực chào đón khách…


Backdrop


Phướn dọc và backdrop


Phướn dọc và backdrop bên ngoài Hội nghị


Phướn dọc


Standee


Cổng vào Hội nghị


Bảng chi tiết chương trình Hội nghị 


Khu vực đón tiếp Đại biểu và khách mời


Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/8/2019


Có hơn 1.000 Đại biểu và khách mời tham dự Hội nghị


Gian hàng của FuJiFilm


Gian hàng của Carestream


Gian hàng của Samsung


Gian hàng của LG


Gian hàng của Canon


Gian hàng của AGFA


Gian hàng của Vikomed
0169.3844.906