TRANG TRÍ CÔNG VIÊN 29/3 XUÂN TÂN SỬU

TRANG TRÍ CÔNG VIÊN 29/3 XUÂN TÂN SỬU

Được sự tin tưởng của UBND quận Thanh Khê, Công ty CP Tổ chức sự kiện và DL Gala Việt trở thành đơn vị lên ý tưởng, thiết kế và thi công trang trí cho công viên 29/3 dịp xuân Tân Sửu.


Cổng đường Điện Biên Phủ


Cây nêu


Cổng đường Nguyễn Tri Phương


Cổng đường Nguyễn Tri Phương


Tiểu cảnh


Tiểu cảnh


Tiểu cảnh


Cầu tre


Cây ước nguyện


Trang trí cờ dọc lối đi


Trang trí chữ


Tiểu cảnh


Trang trí điện ban đêm trên cây


Bờ hồ được hắt sáng vào ban đêm


Tiểu cảnh ban đêm


Tiểu cảnh ban đêm


Tiểu cảnh ban đêm


Cổng ban đêm


Cổng ban đêm


Tiểu cảnh ban đêm


Tiểu cảnh ban đêm


Hộp đèn dọc lối đi



 
0169.3844.906