Video khai trương Mitsubishi Savico Đà Nẵng

Video khai trương Mitsubishi Savico Đà Nẵng

Được sự hỗ trợ của Gala Việt trong việc setup, tư vấn ý tưởng, thiết kế các hạng mục, cung cấp nhân sự và trang thiết bị sự kiện, Đại lý Mitsubishi Savico Đà Nẵng đã khai trương thành công.
0169.3844.906